Rozštěp rtu a patra

Zdroj: Isifa/Thinkstock
Rozštěp rtu a patra je poměrně častou vrozenou vadou a pravděpodobně existuje stejně dlouho jako lidstvo samo. Známe totiž nálezy lebek z doby neolitu a dokonce zmínky o operacích rozštěpů z doby před naším letopočtem z Číny.

V některých obdobích a společnostech byli jedinci s rozštěpem vnímáni jako boží dar komunitě a příslušně zobrazováni. Například ve starých kulturách Střední Ameriky. Opačný pól představuje tendence považovat rozštěpy a jiné vrozené vady za znamení ďábla, se všemi důsledky pro postiženého jedince.

Co je rozštěp rtu a patra

Rozštěp rtu a patra, známý také jako „zaječí pysk“, je vrozená vývojová vada. V důsledku svého umístění v obličeji a poměrně častému výskytu patří mezi vady nejznámější.

Jde o rozpolcení rtu, čelisti nebo patra nebo všeho dohromady v různé intenzitě. Od pouhého zářezu na rtu, přes jeho rozdělení, zasažení dásně, horní čelisti a dokonce patra. Postižena být může jen jedna strana nebo obě.

Život s rozštěpem

Pokud není vada součástí nějakého syndromu, má nositel této vady postižený pouze obličej, nikoliv intelekt.

V současné době jsou rozštěpy výborně operativně řešitelné a díky multidisciplinární léčbě a péči (plastická chirurgie, ortodoncie, ORL, logopedie, psychologie) mohou lidé narození s touto vadou prožít zcela normální a plnohodnotný život.

Příčiny vzniku rozštěpu

Rozštěp rtu a patra vzniká při poruše embryonálního vývoje obličeje v 5. až 9. týdnu těhotenství. Nedojde při něm ke spojení obličejových výběžků či patrových destiček. S rozštěpem rtu nebo patra se v České republice narodí přibližně každý pětistý novorozenec.

Původ vzniku rozštěpů je stále nejasný. Rozhodně jde o vadu určenou více faktory. V pozadí stojí buď dědičnost (20 % vad), vlivy vnějšího prostředí (60 %) či kombinace obou. Jsou rodiny, kde se rozštěp úporně dědí. Častěji je ale takto postižený novorozenec prvním známým případem v rodině.

Nepříznivých vlivů, které mohou v kritické periodě, to je v době, kdy vzniká obličej dítěte, způsobit vadu, známe několik. Bohužel je více těch, které známy nejsou.

Ty známé a prokázané jsou látky v některých antiepileptických lécích, některá antibiotika, vysoké dávky vitamínu A, vysoké teploty v počátku těhotenství (horečky, saunování), nedostatek kyseliny listové, obsažené v hlavně v zelenině. Vzhledem k tomu, že její hladinu snižuje kouření a nadměrný příjem alkoholu, nepřekvapí, že i tyto faktory se mohou na vzniku rozštěpu rtu a patra podílet.

Rozštěp rtu a patra patří do témat

Rozštěp rtu a patra patří do témat

Adresář

Rozštěp rtu a patra ptejte se v poradně

Diskutujte na téma Rozštěp rtu a patra

Píšeme jinde


Zdravě.cz na Facebooku